فعالیتهای آموزشی 

 

 سامانه نرم افزار آموزشی

 

 

 

 

 

 

 کارگاه یکروزه دانشجویان سال دوم دکترا فیزیولوژی  

 

  

فایلهای مربوط به کلاسهای آموزشی

 

 

مطالب آموزشی پرسنل پرستاری

 

 

اصطلاحات پزشکـی

 

 

 

Commonly Used Abbrevations and Symbols 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 


فعالیتهای آموزشی 

 

 سامانه نرم افزار آموزشی

 

 

 

 

 

 

 کارگاه یکروزه دانشجویان سال دوم دکترا فیزیولوژی  

 

  

فایلهای مربوط به کلاسهای آموزشی

 

 

مطالب آموزشی پرسنل پرستاری

 

 

اصطلاحات پزشکـی

 

 

 

Commonly Used Abbrevations and Symbols 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 
لینک های مرتبط

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر