مطالب مربوط به بهبود کیفیت

 

تاریخچه ای از حاکمیت بالینی  و بهبود کیفی 
 منشور حقوق بیمار در ایران
 منشور حقوق کارکنان بیمارستان جوادالائمه ع  
 بیانیه ماموریت  
   لیست سیاستهای بیمارستان  

 

 

تاریخچه ای از حاکمیت بالینی  و بهبود کیفی 
 منشور حقوق بیمار در ایران
 منشور حقوق کارکنان بیمارستان جوادالائمه ع  
 بیانیه ماموریت  
   لیست سیاستهای بیمارستان  

 

 
 
بهبود کیفیت

 

این واحد از سال 1389 آغاز به کار نمود و با ابلاغ دستورالعمل های حاکمیت بالینی شکلی هدفمند به خود گرفت. از سال 1391 پس از  ابلاغ دستورالعمل های اعتبار بخشی در غالب 8000 سنجه ،از طرف وزارت محترم بهداشت و درمان واحد بهبود کیفیت با اسناد به سنجه های مذکور (برای تمامی واحدهای درمانی و غیر درمانی)، فعالیت خود را به شکلی برنامه ریزی شده آکادمیک و فراگیر ادامه داد.

خلاصه مهمترین فعالیت های این واحد به شرح زیر است:

-         تهیه و تصویب چشم انداز، رسالت و ماموریت سه سال آينده بیمارستان

-         تهیه برنامه استراتژیک و تائید توسط کمیته اجرایی بیمارستان

-         تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی با مشارکت واحدهای مربوطه

-         تدوین صدها خط مشی

-         تدوین دهها فرآیند

-         نظارت بر عملکرد کمیته های بیمارستانی

-         تعیین شاخص های ارتقاء کیفی و ایمنی و رضایتمندی بیماران

-         تهیه برنامه های آموزشی در حوزه بهبود کیفیت بیمارستان

-         تجزیه و تحلیل آماری برنامه های بهبود کیفیت

-         ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان (مشکلات ساختمان، از بین رفتن خدمات رایانه ای (بخش فناوری اطلاعات، خرابی تجهیزات اصلی، کمبود یا اتمام اعتبارات، برنامه و بیمه مسئولیت حرفه ای کارکنان)

-         ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای بیمارستانی O.V. A 

-         تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان( مدیریت، امور مالی، خدمات پزشکی، پرستاری، پشتیبانی و پاراکلینیک)

-         استفاده از تجربیات و به کارگیری کادر پزشکی به منظور نیل به اهداف بهبود کیفیت بیمارستان

-         انجام برنامه های دوره ای ممیزی جهت سنجش میزان پیشرفت فعالیت ها

 

این دفتر در طبقه سوم بیمارستان قرار دارد .

 

 

 

بهبود کیفیت

 

این واحد از سال 1389 آغاز به کار نمود و با ابلاغ دستورالعمل های حاکمیت بالینی شکلی هدفمند به خود گرفت. از سال 1391 پس از  ابلاغ دستورالعمل های اعتبار بخشی در غالب 8000 سنجه ،از طرف وزارت محترم بهداشت و درمان واحد بهبود کیفیت با اسناد به سنجه های مذکور (برای تمامی واحدهای درمانی و غیر درمانی)، فعالیت خود را به شکلی برنامه ریزی شده آکادمیک و فراگیر ادامه داد.

خلاصه مهمترین فعالیت های این واحد به شرح زیر است:

-         تهیه و تصویب چشم انداز، رسالت و ماموریت سه سال آينده بیمارستان

-         تهیه برنامه استراتژیک و تائید توسط کمیته اجرایی بیمارستان

-         تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی با مشارکت واحدهای مربوطه

-         تدوین صدها خط مشی

-         تدوین دهها فرآیند

-         نظارت بر عملکرد کمیته های بیمارستانی

-         تعیین شاخص های ارتقاء کیفی و ایمنی و رضایتمندی بیماران

-         تهیه برنامه های آموزشی در حوزه بهبود کیفیت بیمارستان

-         تجزیه و تحلیل آماری برنامه های بهبود کیفیت

-         ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان (مشکلات ساختمان، از بین رفتن خدمات رایانه ای (بخش فناوری اطلاعات، خرابی تجهیزات اصلی، کمبود یا اتمام اعتبارات، برنامه و بیمه مسئولیت حرفه ای کارکنان)

-         ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای بیمارستانی O.V. A 

-         تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان( مدیریت، امور مالی، خدمات پزشکی، پرستاری، پشتیبانی و پاراکلینیک)

-         استفاده از تجربیات و به کارگیری کادر پزشکی به منظور نیل به اهداف بهبود کیفیت بیمارستان

-         انجام برنامه های دوره ای ممیزی جهت سنجش میزان پیشرفت فعالیت ها

 

این دفتر در طبقه سوم بیمارستان قرار دارد .

 

 

 

 
لینک های مرتبط

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر