خدمات ما

رسالت (Mission )

درمان و مراقبت مستمر ، مطلوب و موثر همراه با احترام کامل بدون توجه به عوامل نژادی ، فرهنگی و مذهبی در محیطی صمیمی ، آرام و جدی هدف مدیر عامل ، ریاست و کارکنان بیمارستان قلب و عروق جوادالائمه ( ع )  بوده ، هست و خواهد بود .

مصمم هستیم ........

ü        با کیفیت برتر و مناسب ترین هزینه به مجاورین و زائرین علی ابن موسی الرضا خدمت نماییم .

ü        ارائه دهنده یک الگوی موفق مدیریت بیمارستانی باشیم .

ü        بر پایه ارتقاء مستمر  کیفیت ، سطح آگاهی و مهارت پزشکان و کارکنان بیمارستان را افزایش دهیم .

ü        پیشتاز در استفاده از فن آوری و تکنیکهای درمانی نوین باشیم

 

 

 

 

رسالت (Mission )

درمان و مراقبت مستمر ، مطلوب و موثر همراه با احترام کامل بدون توجه به عوامل نژادی ، فرهنگی و مذهبی در محیطی صمیمی ، آرام و جدی هدف مدیر عامل ، ریاست و کارکنان بیمارستان قلب و عروق جوادالائمه ( ع )  بوده ، هست و خواهد بود .

مصمم هستیم ........

ü        با کیفیت برتر و مناسب ترین هزینه به مجاورین و زائرین علی ابن موسی الرضا خدمت نماییم .

ü        ارائه دهنده یک الگوی موفق مدیریت بیمارستانی باشیم .

ü        بر پایه ارتقاء مستمر  کیفیت ، سطح آگاهی و مهارت پزشکان و کارکنان بیمارستان را افزایش دهیم .

ü        پیشتاز در استفاده از فن آوری و تکنیکهای درمانی نوین باشیم

 

 

 

 

 
لینک های مرتبط

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر