سازمانهای طرف قرارداد
 

« بیمه های طرف قرار داد بیمارستان »

 

1.      خدمات درماني :

©    كارمندي دولتي

©    خويش فرما سلامت ايرانيان

©    روستايي

©    ساير اقشار

 

2.     نيروهاي مسلح

3.    تامين اجتماعي

4.    كميته امداد

5.    بانك صادرات

    6. بانک ملی 

    7 . بانک سپه 

    8 . بانک تجارت   
بيمه هاي تكميلي :

D   ايران

D  آتیه سازان 

D   کارآفرین 

Dالبرز

 

  SOS ( كمك رسان ايران )

 

 

 

« بیمه های طرف قرار داد بیمارستان »

 

1.      خدمات درماني :

©    كارمندي دولتي

©    خويش فرما سلامت ايرانيان

©    روستايي

©    ساير اقشار

 

2.     نيروهاي مسلح

3.    تامين اجتماعي

4.    كميته امداد

5.    بانك صادرات

    6. بانک ملی 

    7 . بانک سپه 

    8 . بانک تجارت   
بيمه هاي تكميلي :

D   ايران

D  آتیه سازان 

D   کارآفرین 

Dالبرز

 

  SOS ( كمك رسان ايران )

 

 

 
لینک های مرتبط

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر