گزارش هفته ملی سکته مغزی

 


برگزاری مراسم آموزشی به مناسبت

هفته ملی سکته مغزی 

در بیمارستان قلب جوادالائمه ع 

 

 

بیمارستان قلب جوادالائمه (ع) در هفته جاری به مناسبت مصادف شدن با هفته ملی سکته مغزی آموزشهای  متنوع و جامعی برای کلیه افراد جهت مقابله با سکته مغزی را برنامه ریزی نمود  .

در روز شنبه کلاس آموزشی در مورد سکته مغزی برگزار گردید . در این کلاس همکاران بیمارستان ، دانشجویان تغذیه ، بیماران و همراهان بیمار شرکت نمودند .

همچنین پمفلت "  سکته مغزی چیست  ؟ "  تهیه و در کلیه بخشهای بیمارستان توزیع گردید .

از طریق فضای مجازی نیز این آموزش ها به صورت مکرر انجام گردید . پستهای آموزشی در کانال تلگرام بیمارستان قرار گرفت و اعضا استفاده نمودند .

کلیه عملکردها در ذیل قابل مشاهده می باشند  

 

پمفلت سکته مغزی چیست 

 

 

 


برگزاری مراسم آموزشی به مناسبت

هفته ملی سکته مغزی 

در بیمارستان قلب جوادالائمه ع 

 

 

بیمارستان قلب جوادالائمه (ع) در هفته جاری به مناسبت مصادف شدن با هفته ملی سکته مغزی آموزشهای  متنوع و جامعی برای کلیه افراد جهت مقابله با سکته مغزی را برنامه ریزی نمود  .

در روز شنبه کلاس آموزشی در مورد سکته مغزی برگزار گردید . در این کلاس همکاران بیمارستان ، دانشجویان تغذیه ، بیماران و همراهان بیمار شرکت نمودند .

همچنین پمفلت "  سکته مغزی چیست  ؟ "  تهیه و در کلیه بخشهای بیمارستان توزیع گردید .

از طریق فضای مجازی نیز این آموزش ها به صورت مکرر انجام گردید . پستهای آموزشی در کانال تلگرام بیمارستان قرار گرفت و اعضا استفاده نمودند .

کلیه عملکردها در ذیل قابل مشاهده می باشند  

 

پمفلت سکته مغزی چیست 

 

 

 
گالری عکس
نمایش عکس با سایز اصلی
< < < Untitled-1.jpg > > >
تعداد نمایش : 148
 
لینک های مرتبط

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر