راهنمای پذیرش بیماران در بخشهای مختلف

 

 

ü       راهنمای پذیرش کلینیک

§       پذیرش کلینیک

§       گرفتن نوار قلب

§       پذیرش تست ورزش

§       پذیرش اکو

§       پذیرش استرس اکو

 

  

 

ü       راهنمای پذیرش اورژانس

§       پذیرش اورژانس

§       انتقال از اورژانس

§       ترخیص از اورژانس

 

 

ü       راهنمای پذیرش اتاق عمل

 

 

 

ü       راهنمای پذیرش پزشکی هسته ای

 

 
 
 

 

راهنمای پذیرش بیماران در بخشهای مختلف

 

 

ü       راهنمای پذیرش کلینیک

§       پذیرش کلینیک

§       گرفتن نوار قلب

§       پذیرش تست ورزش

§       پذیرش اکو

§       پذیرش استرس اکو

 

  

 

ü       راهنمای پذیرش اورژانس

§       پذیرش اورژانس

§       انتقال از اورژانس

§       ترخیص از اورژانس

 

 

ü       راهنمای پذیرش اتاق عمل

 

 

 

ü       راهنمای پذیرش پزشکی هسته ای

 

 
 
 

 

 
لینک های مرتبط

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر