رییس بخش : دکتـر اسدالله میرزایـی

سرپرستـار : علـی زنگنـه

خط مستقیـم : 05138820054

داخلـی : 371

 
   

با راه اندازي بيمارستان ، اولين عمل جراحي در اين بخش در تاريخ 1379/12/13 توسط پرفسور صادقي و با حضور اساتيد جراحي قلب باز مشهد انجام گرفت.مساحت اين بخش 350 متر مي باشد كه داراي 3 اتاق عمل هر كدام به مساحت 50 متر مربع مي باشد و به وسيله سيستم هواساز ، جريان هواي مثبت را از داخل به خارج هدايت مي كند كه فيلتر هواي هپا آن هر دو ماه يك بار تعويض مي شود.

انواع اعمال جراحي كه در اين مركز انجام ميگيرد عبارتند از :

ASD – Bental – TVR – MVR – MID CAD – OPCAB – CABGS – VSD – PAPVC – TAPVC – ROSS Opration جابه جايي پولمونرو آئورت – ( ترانكوس آنامالوس ) هموگرافت با استفاده از بانك انساني اعضاء ( اين اعمال جراحي در دو شيفت صبح و عصر انجام مي شود و شيفت شب به صورت آنكالي مي باشد ).

به طور متوسط ماهانه 150 عمل جراحي در اين بخش انجام مي گردد.( روزانه 6 عمل به صورت فعال و به غير از اعمال جراحي اورژانس )

كادر درماني اتاق عمل شامل :

جراح 3 نفر

پرستار 23 نفر شامل بيهوشي ، اسكراب ، پمپ و منشي و 4 نفر كمك پرستار و خدمه.

با نظري به تاريخچه اعمال جراحي قلب مشاهده مي گردد كه با گذشت زمان كيفيت و كميت اين اعمال جراحي رو به بهبودي است به طوري كه مرگ و مير آن كاهش قابل توجهي پيدا كرده است.

در اين مركز اعمال جراحي قلب مادرزادي نوزادان و اطفال نيز توسط يكي از جراحان نامي مشهد صورت مي گيرد.

ميزان موربيديتي و مورتاليتي اعمال جراحي قلب در اين مركز در حد استانداردهاي بهترين مراكز درماني دنياست كه اين مساله بسيار قابل توجه و ارزشمند است.

اين بخش در طبقه اول بيمارستان قرار دارد.

 

رییس بخش : دکتـر اسدالله میرزایـی

سرپرستـار : علـی زنگنـه

خط مستقیـم : 05138820054

داخلـی : 371

 
   

با راه اندازي بيمارستان ، اولين عمل جراحي در اين بخش در تاريخ 1379/12/13 توسط پرفسور صادقي و با حضور اساتيد جراحي قلب باز مشهد انجام گرفت.مساحت اين بخش 350 متر مي باشد كه داراي 3 اتاق عمل هر كدام به مساحت 50 متر مربع مي باشد و به وسيله سيستم هواساز ، جريان هواي مثبت را از داخل به خارج هدايت مي كند كه فيلتر هواي هپا آن هر دو ماه يك بار تعويض مي شود.

انواع اعمال جراحي كه در اين مركز انجام ميگيرد عبارتند از :

ASD – Bental – TVR – MVR – MID CAD – OPCAB – CABGS – VSD – PAPVC – TAPVC – ROSS Opration جابه جايي پولمونرو آئورت – ( ترانكوس آنامالوس ) هموگرافت با استفاده از بانك انساني اعضاء ( اين اعمال جراحي در دو شيفت صبح و عصر انجام مي شود و شيفت شب به صورت آنكالي مي باشد ).

به طور متوسط ماهانه 150 عمل جراحي در اين بخش انجام مي گردد.( روزانه 6 عمل به صورت فعال و به غير از اعمال جراحي اورژانس )

كادر درماني اتاق عمل شامل :

جراح 3 نفر

پرستار 23 نفر شامل بيهوشي ، اسكراب ، پمپ و منشي و 4 نفر كمك پرستار و خدمه.

با نظري به تاريخچه اعمال جراحي قلب مشاهده مي گردد كه با گذشت زمان كيفيت و كميت اين اعمال جراحي رو به بهبودي است به طوري كه مرگ و مير آن كاهش قابل توجهي پيدا كرده است.

در اين مركز اعمال جراحي قلب مادرزادي نوزادان و اطفال نيز توسط يكي از جراحان نامي مشهد صورت مي گيرد.

ميزان موربيديتي و مورتاليتي اعمال جراحي قلب در اين مركز در حد استانداردهاي بهترين مراكز درماني دنياست كه اين مساله بسيار قابل توجه و ارزشمند است.

اين بخش در طبقه اول بيمارستان قرار دارد.

 
گالری عکس
نمایش عکس با سایز اصلی
< < < IMG_3286.jpg > > >
 
لینک های مرتبط

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر