رییس بخـش : دکتـر هما فال سلیمان

سرپرستـار : زیبا سید انزابـی نژاد

خط مستقیـم : 05138838105

داخلی : 462

 

 

شناخت به موقع ضایعات عروق کرونر نقش مهمی در درمان زود هنگام بیماری های عروق کرونر دارد و مهمترین ابزار تشخیصی برای این منظور آنژیوگرافی است.آنژیوگرافی عروق کرونر می تواند اطلاعات خوبی از وضعیت آناتومیک و ساختاری این عروق در اختیار پزشکان قرار دهد.

این بخش در فروردین 1381 افتتاح گردید و به طور متوسط 650 – 600 بیمار آمار ماهانه بخش کاتتریسم قلبی بیمارستان جوادالائمه (ع) می باشد.

خدماتی که در این بخش ارائه می گردد شامل:

-        آنژیوگرافی عروق کرونر

-        آنژیوگرافی عروق پریفرال

-        آنژیو پلاستی عروق کرونر، کلیه، ایلیاک، اندام تحتانی

-        والو پلاستی یا PTMC

-        تعبیه IVC Filter

-        مطالعه الکتروفیزیولوژی یا  EPS

-        ابلیشن  ABLATION

-        تعبیه پيس موقت يا  TPM

-        تعبیه پيس دائم يا  PPM

-        تعبیه  ICD

-        تعبیه  CRT

تعداد پرسنل بخش شامل 8 نفر پرستار- 2 نفر کارشناس رادیولوژی و 4 نفر کاردان رادیولوژی- 3 نفر کمک پرستار- 2 نفر منشی و 1 نفر خدمه می باشد.

فعالیت کت لب در دو شيفت از ساعت 7 صبح تا 7 بعدازظهر  به جز ایام تعطیل انجام می گردد.

( در شيفت شب و روزهاي تعطيل جهت انجام اعمال Emergency مانند Primary PCI پرسنل آنكال آماده ارائه خدمات هستند )

این بخش در طبقه دوم بیمارستان قرار دارد. 

 

   

رییس بخـش : دکتـر هما فال سلیمان

سرپرستـار : زیبا سید انزابـی نژاد

خط مستقیـم : 05138838105

داخلی : 462

 

 

شناخت به موقع ضایعات عروق کرونر نقش مهمی در درمان زود هنگام بیماری های عروق کرونر دارد و مهمترین ابزار تشخیصی برای این منظور آنژیوگرافی است.آنژیوگرافی عروق کرونر می تواند اطلاعات خوبی از وضعیت آناتومیک و ساختاری این عروق در اختیار پزشکان قرار دهد.

این بخش در فروردین 1381 افتتاح گردید و به طور متوسط 650 – 600 بیمار آمار ماهانه بخش کاتتریسم قلبی بیمارستان جوادالائمه (ع) می باشد.

خدماتی که در این بخش ارائه می گردد شامل:

-        آنژیوگرافی عروق کرونر

-        آنژیوگرافی عروق پریفرال

-        آنژیو پلاستی عروق کرونر، کلیه، ایلیاک، اندام تحتانی

-        والو پلاستی یا PTMC

-        تعبیه IVC Filter

-        مطالعه الکتروفیزیولوژی یا  EPS

-        ابلیشن  ABLATION

-        تعبیه پيس موقت يا  TPM

-        تعبیه پيس دائم يا  PPM

-        تعبیه  ICD

-        تعبیه  CRT

تعداد پرسنل بخش شامل 8 نفر پرستار- 2 نفر کارشناس رادیولوژی و 4 نفر کاردان رادیولوژی- 3 نفر کمک پرستار- 2 نفر منشی و 1 نفر خدمه می باشد.

فعالیت کت لب در دو شيفت از ساعت 7 صبح تا 7 بعدازظهر  به جز ایام تعطیل انجام می گردد.

( در شيفت شب و روزهاي تعطيل جهت انجام اعمال Emergency مانند Primary PCI پرسنل آنكال آماده ارائه خدمات هستند )

این بخش در طبقه دوم بیمارستان قرار دارد. 

 

   
 
 
نمایش عکس با سایز اصلی
< < < IMG_0500.jpg > > >
 
لینک های مرتبط

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر