پذیرش بیمارستان
   

بخش پذیرش

 

 

 از آنجایی که پذیرش اولین گام جهت ورود بیماران به بیمارستان می باشد به این نام خوانده می شود. به طور خلاصه واحد پذیرش به عنوان سیستم پیغام رسان واحد درمانی انجام وظیفه می نماید.خط مشی های واحد پذیرش بیماران باید واضح و قابل درک باشد که فعالیت های گوناگون آن را تحت پوشش قرار دهد و این امر باید توام با رعایت حقوق بیماران و ایجاد ارتباطی خوب بین بیمارستان و مراجعه کننده باشد . اخذ رضایت نامه درمان و عمل جراحی از بیماران در این بخش انجام می شود . همچنین در واحد پذیرش حقوق محرمانه بودن اطلاعات بیمار باید رعایت گردد.

این بخش مفتخر است که در حال حاضر به صورت 24 ساعته در خدمت بیماران می باشد تعداد پرسنل این واحد در شیفت صبح 4 نفر و عصر 2 نفر و شیفت شب هم 2 نفر می باشند.

مدارک لازم برای بستری شدن بیماران

1-     اصل کارت ملی بیمار

2-     اصل دفترچه بیمه

3-     دوبرگ کپی صفحه اول دفترچه بیمه

4-     در صوتی که بیمار زیر 18 سال باشد حضور پدر و یا جد پدری الزامی است در غیر این صورت نامه کتبی از مراجع قضایی لازم است.

بیمارستان در حال حاضر با بیمه های نیروهای مسلح-درمانی-تامین اجتماعی و همچنین بیمه های مکمل ایران-آتیه سازان حافظ- رازی- پارسیان قرارداد دارد.

 

 
   

بخش پذیرش

 

 

 از آنجایی که پذیرش اولین گام جهت ورود بیماران به بیمارستان می باشد به این نام خوانده می شود. به طور خلاصه واحد پذیرش به عنوان سیستم پیغام رسان واحد درمانی انجام وظیفه می نماید.خط مشی های واحد پذیرش بیماران باید واضح و قابل درک باشد که فعالیت های گوناگون آن را تحت پوشش قرار دهد و این امر باید توام با رعایت حقوق بیماران و ایجاد ارتباطی خوب بین بیمارستان و مراجعه کننده باشد . اخذ رضایت نامه درمان و عمل جراحی از بیماران در این بخش انجام می شود . همچنین در واحد پذیرش حقوق محرمانه بودن اطلاعات بیمار باید رعایت گردد.

این بخش مفتخر است که در حال حاضر به صورت 24 ساعته در خدمت بیماران می باشد تعداد پرسنل این واحد در شیفت صبح 4 نفر و عصر 2 نفر و شیفت شب هم 2 نفر می باشند.

مدارک لازم برای بستری شدن بیماران

1-     اصل کارت ملی بیمار

2-     اصل دفترچه بیمه

3-     دوبرگ کپی صفحه اول دفترچه بیمه

4-     در صوتی که بیمار زیر 18 سال باشد حضور پدر و یا جد پدری الزامی است در غیر این صورت نامه کتبی از مراجع قضایی لازم است.

بیمارستان در حال حاضر با بیمه های نیروهای مسلح-درمانی-تامین اجتماعی و همچنین بیمه های مکمل ایران-آتیه سازان حافظ- رازی- پارسیان قرارداد دارد.

 

 
 
لینک های مرتبط

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر