مدیر داروخانه : دکتــر مهدی چراغی

مسئول فني  : دكتر شهره عادل كاردان

خط مستقیم : 38820081-051

اخلی : 238

CV


 

داروخانه بيمارستان وظيفه تامين كليه داروها و لوازم مصرفي بيماران بستري در بخش ها ، اتاقهاي عمل و كت لب را عهده دار ميباشد.كنترل نحوه صحيح نگهداري ، تاريخ انقضاء ، مصرف و ثبت صحيح دارو و لوازم مصرفي در پرونده بيماران توسط مسئول فني و پرسنل داروخانه انجام مي شود.داروخانه متشكل از 2 بخش مي باشد.

1 – داروخانه مركزي در طبقه همكف و بين اور‍ژانس و كلينيك وي‍‍‍ژه

2 – انبار دارو ولوازم مصرفي در طبقه زيرزمين در حال حاضر بالغ بر 1000 قلم داروي عمومي و تخصصي از كليه گروههاي درماني و حدود 300 قلم لوازم مصرفي از مرغوبترين برندهاي موجود توسط داروخانه تهيه و در دسترس بخش ها و بيماران قرار مي گيرد.

داروخانه مركزي و انبار دارويي مجهز به سيستم كامپيوتري ،  دوربين هاي مدار بسته ، كولرهاي گازي ( علاوه بر سيستم تهويه مركزي بيمارستان ) يخچال مخصوص نگهداري دارد ، رطوبت سنج و دماسنج مخصوص ثبت تغييرات دمايي ، تلفكس مستقل و لپ تاپ جهت انتقال و چك پرونده بيماران در بخش هاي درماني ميباشد.

داروها و لوازم مصرفي مورد نياز بخش ها، اتاق هاي عمل و كت لب بر اساس نياز و مصرف هر بخش بصورت استوك محدود تحويل بخش ها شده است و طبق برنامه منظم روزانه بر اساس مصرفي كه در سيستم HIS ثبت شده است توسط داروخانه جايگزين  و تحويل بخش ها مي شود.

ثبت صحيح اين اقلام در پرونده بيماران توسط تكنسين هاي داروخانه كنترل مي گردد و استوك موجود در بخشها بصورت دوره اي از نظر نحوه صحيح نگهداري ، تاريخ انقضاء و موجودي ( تطابق با استوك اوليه ) توسط مسئول فني كنترل مي گردد.

امور داروخانه توسط تيم 7 نفره با تجربه اداره مي شود كه شامل :

مدير داروخانه (دكتر مهدي چراغي )   

مسئول فني داروخانه ( دكتر شهره عادل كاردان )

مسئول انبار ( حسن آزادي )

تكنسين هاي داروخانه : اسماعيل عليپور( مهندس كامپيوتر ) وحيد اورعي ( مهندس كامپيوتر) آسيه نصرابادي ( كارشناس )

تكنسين  داروخانه وانباردار ( موسي حسن زاده ) مي باشد.

داروخانه از ساعت 8 صبح الي 19 و در روزهاي تعطيل از ساعت 8 صبح الي 14 به انجام وظايف و خدمات خود مشغول ميباشد. 

   

 

 

 

 

مدیر داروخانه : دکتــر مهدی چراغی

مسئول فني  : دكتر شهره عادل كاردان

خط مستقیم : 38820081-051

اخلی : 238

CV


 

داروخانه بيمارستان وظيفه تامين كليه داروها و لوازم مصرفي بيماران بستري در بخش ها ، اتاقهاي عمل و كت لب را عهده دار ميباشد.كنترل نحوه صحيح نگهداري ، تاريخ انقضاء ، مصرف و ثبت صحيح دارو و لوازم مصرفي در پرونده بيماران توسط مسئول فني و پرسنل داروخانه انجام مي شود.داروخانه متشكل از 2 بخش مي باشد.

1 – داروخانه مركزي در طبقه همكف و بين اور‍ژانس و كلينيك وي‍‍‍ژه

2 – انبار دارو ولوازم مصرفي در طبقه زيرزمين در حال حاضر بالغ بر 1000 قلم داروي عمومي و تخصصي از كليه گروههاي درماني و حدود 300 قلم لوازم مصرفي از مرغوبترين برندهاي موجود توسط داروخانه تهيه و در دسترس بخش ها و بيماران قرار مي گيرد.

داروخانه مركزي و انبار دارويي مجهز به سيستم كامپيوتري ،  دوربين هاي مدار بسته ، كولرهاي گازي ( علاوه بر سيستم تهويه مركزي بيمارستان ) يخچال مخصوص نگهداري دارد ، رطوبت سنج و دماسنج مخصوص ثبت تغييرات دمايي ، تلفكس مستقل و لپ تاپ جهت انتقال و چك پرونده بيماران در بخش هاي درماني ميباشد.

داروها و لوازم مصرفي مورد نياز بخش ها، اتاق هاي عمل و كت لب بر اساس نياز و مصرف هر بخش بصورت استوك محدود تحويل بخش ها شده است و طبق برنامه منظم روزانه بر اساس مصرفي كه در سيستم HIS ثبت شده است توسط داروخانه جايگزين  و تحويل بخش ها مي شود.

ثبت صحيح اين اقلام در پرونده بيماران توسط تكنسين هاي داروخانه كنترل مي گردد و استوك موجود در بخشها بصورت دوره اي از نظر نحوه صحيح نگهداري ، تاريخ انقضاء و موجودي ( تطابق با استوك اوليه ) توسط مسئول فني كنترل مي گردد.

امور داروخانه توسط تيم 7 نفره با تجربه اداره مي شود كه شامل :

مدير داروخانه (دكتر مهدي چراغي )   

مسئول فني داروخانه ( دكتر شهره عادل كاردان )

مسئول انبار ( حسن آزادي )

تكنسين هاي داروخانه : اسماعيل عليپور( مهندس كامپيوتر ) وحيد اورعي ( مهندس كامپيوتر) آسيه نصرابادي ( كارشناس )

تكنسين  داروخانه وانباردار ( موسي حسن زاده ) مي باشد.

داروخانه از ساعت 8 صبح الي 19 و در روزهاي تعطيل از ساعت 8 صبح الي 14 به انجام وظايف و خدمات خود مشغول ميباشد. 

   

 

 

 
گالری عکس
نمایش عکس با سایز اصلی
< < < IMG_0343.jpg > > >
تعداد نمایش : 3954
 
لینک های مرتبط

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر