مسئول فنی : دکتر رحمت ا... ظریف پور

    سرپرست بخش :  مهناز نیک دوست

   داخلی : 104 - 109 

 

 

 

بخش رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان مجهز به دستگاه سونوگرافی ساده و کالر داپلر سامسونگ بوده که بعنوان راهکاری موثر در تصویر برداری تشخیصی محسوب می شود.این دستگاه باداشتن تمامی کاراییهای سونوگرافی Gray scare   رایج ،امکان بررسی فلوی رنگی خون وتعیین اندکسهای جریان خون را دارد و عمده کاربرد آن در بیماران بستری و مرجعین شامل بررسی شریانهای کاروتید و ورتبرال در بیماران کاندید CABG ،بررسی عروق کلیه ها ، بررسی وریدی شریانی اندامهای فوقانی وتحتانی میباشد.

همچنین دارای دستگاه سونوگرافی ساده Loqic میباشد که بررسی انواع سونوگرافی  منجمله شکم ولگن ، کلیه و مثانه ، رحم و ضمائم ،بررسی نسوج نرم سطحی بدن و…  در بیماران بستری وهمچنین سرپائی می باشد.

دستگاه عکسبرداری Benet:انجام گرافیهای مربوط به بیماران بستری و مراجعین سرپائی میباشد.

درضمن سیستم عکسبرداری به دستگاه Crمجهز شده که باعث افزایش کیفیت گرافیها شده است.این سیستم در کاهش تکرار گرافی از بیمار نیز موثر میباشد.

 

در این بخش آقای دکتر رحمت ا.. ظریف پور مسئول فنی و خانم مهناز نیک دوست به عنوان سرپرست بخش به همراه 5نفر از پرسنل مشغول به فعالیت می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

    مسئول فنی : دکتر رحمت ا... ظریف پور

    سرپرست بخش :  مهناز نیک دوست

   داخلی : 104 - 109 

 

 

 

بخش رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان مجهز به دستگاه سونوگرافی ساده و کالر داپلر سامسونگ بوده که بعنوان راهکاری موثر در تصویر برداری تشخیصی محسوب می شود.این دستگاه باداشتن تمامی کاراییهای سونوگرافی Gray scare   رایج ،امکان بررسی فلوی رنگی خون وتعیین اندکسهای جریان خون را دارد و عمده کاربرد آن در بیماران بستری و مرجعین شامل بررسی شریانهای کاروتید و ورتبرال در بیماران کاندید CABG ،بررسی عروق کلیه ها ، بررسی وریدی شریانی اندامهای فوقانی وتحتانی میباشد.

همچنین دارای دستگاه سونوگرافی ساده Loqic میباشد که بررسی انواع سونوگرافی  منجمله شکم ولگن ، کلیه و مثانه ، رحم و ضمائم ،بررسی نسوج نرم سطحی بدن و…  در بیماران بستری وهمچنین سرپائی می باشد.

دستگاه عکسبرداری Benet:انجام گرافیهای مربوط به بیماران بستری و مراجعین سرپائی میباشد.

درضمن سیستم عکسبرداری به دستگاه Crمجهز شده که باعث افزایش کیفیت گرافیها شده است.این سیستم در کاهش تکرار گرافی از بیمار نیز موثر میباشد.

 

در این بخش آقای دکتر رحمت ا.. ظریف پور مسئول فنی و خانم مهناز نیک دوست به عنوان سرپرست بخش به همراه 5نفر از پرسنل مشغول به فعالیت می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 
رادیولوژی و سونوگرافی
نمایش عکس با سایز اصلی
< < < photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۰_۱۲-۱۹-۲۰.jpg > > >
 
لینک های مرتبط

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر