بخش کلینیک

 

 

 رییس بخش : دکتر محمد محمدی

سرپرستـار : میتــرا شکیـب

خط مستقیم : 38830307  -  051

داخلی : 282 

 

  

بخش کلینیک از سال 1378 شروع به کار نموده این بخش جدیدآ(حدود یک سال ) به فاز جدید منتقل شده است این بخش شامل دو قسمت می باشد قسمت اقدامات پارا کلینیکی از جمله اکو کاردیو گرافی – تست ورزش -  اکو ی فلوشیپ (اکوی مری –اکو استرس و... ) و ریکاوری وهولتر

قسمت کلینیک که شامل اتاق ویزیت پزشکان –اتاق الکترو کاردیو گرافی -اتاق پانسمان - رختکن پرسنل -انبار بخش –سرویس بهداشتی جهت بیماران و پرسنل –اتاق کثیف جهت شستشوی ست های پانسمان وشستشوی پروب مری .اتاق تی شور می باشد .

در ب ورودی اصلی کلینیک (از درب سامانیه ) تابلوی ساعات و روزهای حضور پزشکان جهت ویزیت مشخص شده است . در تمام سالن ها کلینیک تابلوی چشم انداز –تابلوی منشور حقوق بیمار –منشور حقوق پرسنل .احتیاطات استاندارد خط مشی ها و فرایندهای کلینک وسایر تابلو ها موجودمی باشد .

یک درب دیگر هم ورودی به کلینیک موجود است که سایر بخشها از آن تردد می نمایند .در استیش سمت کلینیک دو منشی و دو سیستم برای پذیرش بیماران ویزیت را انجام می دهند .نوبت ها به صورت حضوری و تلفنی انجام می گردد. پس از پذیرش در سالن انتظار بیمار به ترتیب نوبت دهی برای ویزیت به اتاق پزشکان مراجعه می نمایند. برای برخی بیماران نوار قلب قبل از ویزیت گرفته می شود . اتاق پزشکان مجهز به زنگ اخطار که در بالای درب نصب می باشد و به بیمار آگاهی می دهد  که می تواند به اتاق جهت ویزیت مراجعه کنندو سیستم اخطار هم در استیشن کنار منشی موجود است.

 بیماران در صورت نیاز به اورژانس فرستاده می شوند.که از طریق دو عدد آسانسور که درروبه روی استیشن می باشد منتقل می گردند .

در استیشن دوم پذیرش بیماران پاراکلینیک انجام می شود . نوبت دهی برای اکو وتست ورزش . توسط منشی در دو شیفت صبح وعصر ( به جز پنج شنبه ،فقط صبح ) و نوبت دهی اکو تخصصی توسط پرستاران حاضر در اتاق فلوشیپ انجام می گردد.

ویک عدد تلویزیون در سالن نصب است که فیلم آموزشی جهت بیماران پخش می گردد .

ودر سالن مجاور کلینیک کلاس آموزشی سلامت به طور مرتب (هفته در میان )بر گزار میشود ،که یکی از پزشکان جهت بیماران و مراجعین به بیمارستان در مورد  موضو عی خاص صحبت می فرمایند .

دراتاق های تست ورزش علاوه بر تجهیزات مخصوص ترالی اورژانس مجزا دارد وبه اکسیژن سانترال و اتاقک مخصوص آماده کردن هر بیمار – اتاق اکوی فلوشیپ  مجهز به تجهیزات  خاص این اتاق دستگاه اکو فیلیپس  دستگاه الکترو کاردیو گرافی – دستگاه  تست ورزش –دستگاه سرنگ پمپ –دستگاه پالس اکسی متر وترالی اورژانس –اکسیژن سانترال و... می باشد (پگ حفاظت شخصی در این اتاق موجود است )واتاقک مخصوص ریکاوری بعد از انجام هر مورد میباشد . اتاق هولتر که در سالن اصلی می باشد و پذیرش هولتر های ECGوBPرا انجام میدهند نحویه پذیرش آن به عهد پرستار انجام دهند کار می باشد.

 و از ابتدای بهمن ماه 95 کلینیک کنترل PT در این واحد توسط پزشکان عمومی در روزهای زوج هفته راه اندازی شده است .

   

 

 

 

 رییس بخش : دکتر محمد محمدی

سرپرستـار : میتــرا شکیـب

خط مستقیم : 38830307  -  051

داخلی : 282 

 

  

بخش کلینیک از سال 1378 شروع به کار نموده این بخش جدیدآ(حدود یک سال ) به فاز جدید منتقل شده است این بخش شامل دو قسمت می باشد قسمت اقدامات پارا کلینیکی از جمله اکو کاردیو گرافی – تست ورزش -  اکو ی فلوشیپ (اکوی مری –اکو استرس و... ) و ریکاوری وهولتر

قسمت کلینیک که شامل اتاق ویزیت پزشکان –اتاق الکترو کاردیو گرافی -اتاق پانسمان - رختکن پرسنل -انبار بخش –سرویس بهداشتی جهت بیماران و پرسنل –اتاق کثیف جهت شستشوی ست های پانسمان وشستشوی پروب مری .اتاق تی شور می باشد .

در ب ورودی اصلی کلینیک (از درب سامانیه ) تابلوی ساعات و روزهای حضور پزشکان جهت ویزیت مشخص شده است . در تمام سالن ها کلینیک تابلوی چشم انداز –تابلوی منشور حقوق بیمار –منشور حقوق پرسنل .احتیاطات استاندارد خط مشی ها و فرایندهای کلینک وسایر تابلو ها موجودمی باشد .

یک درب دیگر هم ورودی به کلینیک موجود است که سایر بخشها از آن تردد می نمایند .در استیش سمت کلینیک دو منشی و دو سیستم برای پذیرش بیماران ویزیت را انجام می دهند .نوبت ها به صورت حضوری و تلفنی انجام می گردد. پس از پذیرش در سالن انتظار بیمار به ترتیب نوبت دهی برای ویزیت به اتاق پزشکان مراجعه می نمایند. برای برخی بیماران نوار قلب قبل از ویزیت گرفته می شود . اتاق پزشکان مجهز به زنگ اخطار که در بالای درب نصب می باشد و به بیمار آگاهی می دهد  که می تواند به اتاق جهت ویزیت مراجعه کنندو سیستم اخطار هم در استیشن کنار منشی موجود است.

 بیماران در صورت نیاز به اورژانس فرستاده می شوند.که از طریق دو عدد آسانسور که درروبه روی استیشن می باشد منتقل می گردند .

در استیشن دوم پذیرش بیماران پاراکلینیک انجام می شود . نوبت دهی برای اکو وتست ورزش . توسط منشی در دو شیفت صبح وعصر ( به جز پنج شنبه ،فقط صبح ) و نوبت دهی اکو تخصصی توسط پرستاران حاضر در اتاق فلوشیپ انجام می گردد.

ویک عدد تلویزیون در سالن نصب است که فیلم آموزشی جهت بیماران پخش می گردد .

ودر سالن مجاور کلینیک کلاس آموزشی سلامت به طور مرتب (هفته در میان )بر گزار میشود ،که یکی از پزشکان جهت بیماران و مراجعین به بیمارستان در مورد  موضو عی خاص صحبت می فرمایند .

دراتاق های تست ورزش علاوه بر تجهیزات مخصوص ترالی اورژانس مجزا دارد وبه اکسیژن سانترال و اتاقک مخصوص آماده کردن هر بیمار – اتاق اکوی فلوشیپ  مجهز به تجهیزات  خاص این اتاق دستگاه اکو فیلیپس  دستگاه الکترو کاردیو گرافی – دستگاه  تست ورزش –دستگاه سرنگ پمپ –دستگاه پالس اکسی متر وترالی اورژانس –اکسیژن سانترال و... می باشد (پگ حفاظت شخصی در این اتاق موجود است )واتاقک مخصوص ریکاوری بعد از انجام هر مورد میباشد . اتاق هولتر که در سالن اصلی می باشد و پذیرش هولتر های ECGوBPرا انجام میدهند نحویه پذیرش آن به عهد پرستار انجام دهند کار می باشد.

 و از ابتدای بهمن ماه 95 کلینیک کنترل PT در این واحد توسط پزشکان عمومی در روزهای زوج هفته راه اندازی شده است .

   

 

 
 
نمایش عکس با سایز اصلی
< < < IMG_0401.jpg > > >
تعداد نمایش : 15378
 
لینک های مرتبط

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر