پزشکان دارای فلوشیپ

 

دکتر ماشاالله دهقانی

دانشیار فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی 

دکتـر هما فال سلیمان 

دانشیار فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی 

CV

 

دکتـر غلامرضـا مهاجری مقدم 

فلوشیپ اینترونشنال

کاردیولوژی

 

دکتـر حسیـن نادمـی 

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی 

 

 

دکتــر محمـود ابراهیمـــی 

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی 

 

دکتـر مهدی مسیبـی 

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی 

 

دکتـر حمیـد برکپور

فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی 

 

دکتر مهدی طاهرپـور 

فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی 

CV

 

 

دکتز حسین بهره مند 

فلوشیپ بالون آنژیوپلاستی 

 

 

 

دکتر حسین نظری 

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

CV

   
   
   
   

 

دکتر فریماه امینیان

فلوشیپ اکو کاردیوگرافی – دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر بکتاش بیانی

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر فرهاد جباری

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر علیرضا حیدری

فلوشیپ پیس میکر اینترونشنال الکتروفیزیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر مازیار دادالهی

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر محمود درگاهی

فلوشیپ بالون آنژیوپلاستی- متخصص قلب و عروق

دکتر امیرحسین شکیبا

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر لیلا علیزاده

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

دکتر شیدا گل محمدزاده

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر افسانه محمدی

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر فاطمه مودی

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

 

 

 

 
 

 

 

پزشکان دارای فلوشیپ

 

دکتر ماشاالله دهقانی

دانشیار فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی 

دکتـر هما فال سلیمان 

دانشیار فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی 

CV

 

دکتـر غلامرضـا مهاجری مقدم 

فلوشیپ اینترونشنال

کاردیولوژی

 

دکتـر حسیـن نادمـی 

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی 

 

 

دکتــر محمـود ابراهیمـــی 

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی 

 

دکتـر مهدی مسیبـی 

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی 

 

دکتـر حمیـد برکپور

فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی 

 

دکتر مهدی طاهرپـور 

فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی 

CV

 

 

دکتز حسین بهره مند 

فلوشیپ بالون آنژیوپلاستی 

 

 

 

دکتر حسین نظری 

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

CV

   
   
   
   

 

دکتر فریماه امینیان

فلوشیپ اکو کاردیوگرافی – دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر بکتاش بیانی

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر فرهاد جباری

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر علیرضا حیدری

فلوشیپ پیس میکر اینترونشنال الکتروفیزیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر مازیار دادالهی

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر محمود درگاهی

فلوشیپ بالون آنژیوپلاستی- متخصص قلب و عروق

دکتر امیرحسین شکیبا

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر لیلا علیزاده

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

دکتر شیدا گل محمدزاده

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر افسانه محمدی

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی - دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر فاطمه مودی

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

 

 

 

 
 

 

 
لینک های مرتبط

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر