معرفی متخصصین قلب بیمارستان جوادالائمه(ع)

 

  

 دکتـر منوچهر رادپـور

 استاد بیماریهای قلب و عروق

    دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

   فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق

 CV

  

دکتر محمـد محمـدی

دکترای تخصصی قلب و عروق

 

 CV


 

 

 

 دکتر سید علی اکبر هاشمی

دکترای تخصصی قلب و عروق


 CV

 

 

 
 

 

 

 

دکتـر رحمت الله ظریف پور 

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی و

CTSCAN

 CV

 

دکتـر مرتضی بستانـی

متخصص پزشکی هستـه ای

 CV

 

 

 

 

دكتر مهدي چراغي

متخصص مدیریت دارویی

  CV

 

   
   

دکتر مهدی مهدی نژاد


دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر مهدی حسن زاده


دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر سعید ابطحی


دانشنامه فوق تخصص بیماریهای قلب کودکان

دکتر سید محسن جهرمی


دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر سید حسن حسینیان


گواهینامه تخصصی بیماری های قلب  و عروق

دکتر حسین صدیقی


دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر مرتضی معنوی فر

دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر محمدرضا ابوالفضلی

دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر فهیمه شکیب

دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر مرجان قره

دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر سید محمود حسینیان

دانشنامه فوق تخصصی بیماری های قلب و عروق – دانشنامه تخصصی بیماریهای داخلی

معرفی متخصصین قلب بیمارستان جوادالائمه(ع)

 

  

 دکتـر منوچهر رادپـور

 استاد بیماریهای قلب و عروق

    دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

   فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق

 CV

  

دکتر محمـد محمـدی

دکترای تخصصی قلب و عروق

 

 CV


 

 

 

 دکتر سید علی اکبر هاشمی

دکترای تخصصی قلب و عروق


 CV

 

 

 
 

 

 

 

دکتـر رحمت الله ظریف پور 

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی و

CTSCAN

 CV

 

دکتـر مرتضی بستانـی

متخصص پزشکی هستـه ای

 CV

 

 

 

 

دكتر مهدي چراغي

متخصص مدیریت دارویی

  CV

 

   
   

دکتر مهدی مهدی نژاد


دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر مهدی حسن زاده


دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر سعید ابطحی


دانشنامه فوق تخصص بیماریهای قلب کودکان

دکتر سید محسن جهرمی


دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر سید حسن حسینیان


گواهینامه تخصصی بیماری های قلب  و عروق

دکتر حسین صدیقی


دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر مرتضی معنوی فر

دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر محمدرضا ابوالفضلی

دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر فهیمه شکیب

دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر مرجان قره

دانشنامه تخصصی بیماری های قلب و عروق

دکتر سید محمود حسینیان

دانشنامه فوق تخصصی بیماری های قلب و عروق – دانشنامه تخصصی بیماریهای داخلی

 
لینک های مرتبط

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر