اطلاعات عمومی بیماریها
 
 
دانستنیهای بیماریهای قلب و عروق  
  بیماری قلبی و سکته مغزی چیست ؟
 آنژین قلبی چیست ؟
 علایم هشدار دهنده حمله قلبی کدامند ؟
 حمله قلبی چیست ؟
   چگونه می توانم بعد از یک حمله قلبی بهبود یابم ؟
  بیماری عروقی محیطی چیست ؟
 سندرم متابولیک چیست ؟
 پر فشاری خون چیست ؟
 آریتمی (اختلال ریتم قلبی) چیست ؟
 من چگونه می توانم با نارسایی  قلب  زندگی کنم؟
 نارسایی قلب چیست ؟
 فیبریلاسیون دهلیزی چیست ؟
 در مورد تب روماتیسمی فرزندم چه می دانم ؟


 آزمایشها و درمان ها

 

   اکوکاردیوگرافی (اکوی قلبی) چیست ؟
   تست ورزش چیست ؟
 آنژیوگرافی کروناری چیست ؟
    آنژیو پلاستی کروناری چیست ؟
  استنت چیست ؟
   جراحی بای پس کروناری چیست ؟
 من چگونه می توانم برای یک جراحی قلب آماده شوم ؟
  شما پس از عمل قلبی چگونه کنترل می شوید ؟
  پس از جراحی قلب چه اتفاقی رخ می دهد ؟
   پس از یک جراحی قلبی ،چگونه می توانم بهبود پیدا کنم ؟
 جراحی دریچه قلب چیست ؟
  تست های الکتروفیزیولوژیک کدامند؟
  دفیبربلاتور خارجی خودکار چیست ؟
  دفیبریلاتور کاشتنی قلبی(ICD) چیست ؟
  سازگاری روانی با دفیبریلاتور کاشتنی قلبی (ICD)
  پیس میکر چیست ؟
 اندآرترکتومی کاروتید چیست ؟
 داروهای ضد انعقادی و ضد پلاکتی چه هستند ؟
  داروهای کاهش دهنده کلسترول خون چه هستند ؟
 داروهای ضد پر فشاری خون کدامند ؟
  من چگونه می توانم مصرف داروهای خودم را کنترل کنم ؟
 بازتوانی قلبی چیست ؟
  پزشکی هسته ای چیست؟

 

 کلسترول و دیابت 

 

 سطح کلسترول من به چه مفهوم است ؟
  کلسترول و تری گلیسیرید بالا به چه مفهوم می باشند ؟
  بیماری قند خون (دیابت ) چیست  ؟
   من چگونه می توانم کلسترول بالای خود را کاهش دهم ؟
 من چگونه می توانم پر فشاری خون را کاهش دهم ؟
 من چگونه می توانم نحوه طبخ غذای خود را عوض کنم ؟
   چگونه برچسب های غذایی را بخوانم ؟
  من چگونه می توانم از یک رژیم سالم تبعیت کنم ؟
 چگونه می توانم آشپزی سالمی داشته باشم ؟
   درهنگام غذاخوردن در بیرون از منزل، چه کارمی توانم بکنم ؟
 

 

سیگار کشیدن 

 

ترک سیگار چه اهمیتی دارد؟ 
 من چگونه می توانم سیگار را ترک کنم ؟
   من چگونه می توانم استرس ترک سیگار را کنترل نمایم ؟
    من چگونه می توانم زمانیکه سیگار را ترک می کنم، از افزایش وزن جلوگیری کنم ؟
   
 

 

دانستنیهای بیماریهای قلب و عروق  
  بیماری قلبی و سکته مغزی چیست ؟
 آنژین قلبی چیست ؟
 علایم هشدار دهنده حمله قلبی کدامند ؟
 حمله قلبی چیست ؟
   چگونه می توانم بعد از یک حمله قلبی بهبود یابم ؟
  بیماری عروقی محیطی چیست ؟
 سندرم متابولیک چیست ؟
 پر فشاری خون چیست ؟
 آریتمی (اختلال ریتم قلبی) چیست ؟
 من چگونه می توانم با نارسایی  قلب  زندگی کنم؟
 نارسایی قلب چیست ؟
 فیبریلاسیون دهلیزی چیست ؟
 در مورد تب روماتیسمی فرزندم چه می دانم ؟


 آزمایشها و درمان ها

 

   اکوکاردیوگرافی (اکوی قلبی) چیست ؟
   تست ورزش چیست ؟
 آنژیوگرافی کروناری چیست ؟
    آنژیو پلاستی کروناری چیست ؟
  استنت چیست ؟
   جراحی بای پس کروناری چیست ؟
 من چگونه می توانم برای یک جراحی قلب آماده شوم ؟
  شما پس از عمل قلبی چگونه کنترل می شوید ؟
  پس از جراحی قلب چه اتفاقی رخ می دهد ؟
   پس از یک جراحی قلبی ،چگونه می توانم بهبود پیدا کنم ؟
 جراحی دریچه قلب چیست ؟
  تست های الکتروفیزیولوژیک کدامند؟
  دفیبربلاتور خارجی خودکار چیست ؟
  دفیبریلاتور کاشتنی قلبی(ICD) چیست ؟
  سازگاری روانی با دفیبریلاتور کاشتنی قلبی (ICD)
  پیس میکر چیست ؟
 اندآرترکتومی کاروتید چیست ؟
 داروهای ضد انعقادی و ضد پلاکتی چه هستند ؟
  داروهای کاهش دهنده کلسترول خون چه هستند ؟
 داروهای ضد پر فشاری خون کدامند ؟
  من چگونه می توانم مصرف داروهای خودم را کنترل کنم ؟
 بازتوانی قلبی چیست ؟
  پزشکی هسته ای چیست؟

 

 کلسترول و دیابت 

 

 سطح کلسترول من به چه مفهوم است ؟
  کلسترول و تری گلیسیرید بالا به چه مفهوم می باشند ؟
  بیماری قند خون (دیابت ) چیست  ؟
   من چگونه می توانم کلسترول بالای خود را کاهش دهم ؟
 من چگونه می توانم پر فشاری خون را کاهش دهم ؟
 من چگونه می توانم نحوه طبخ غذای خود را عوض کنم ؟
   چگونه برچسب های غذایی را بخوانم ؟
  من چگونه می توانم از یک رژیم سالم تبعیت کنم ؟
 چگونه می توانم آشپزی سالمی داشته باشم ؟
   درهنگام غذاخوردن در بیرون از منزل، چه کارمی توانم بکنم ؟
 

 

سیگار کشیدن 

 

ترک سیگار چه اهمیتی دارد؟ 
 من چگونه می توانم سیگار را ترک کنم ؟
   من چگونه می توانم استرس ترک سیگار را کنترل نمایم ؟
    من چگونه می توانم زمانیکه سیگار را ترک می کنم، از افزایش وزن جلوگیری کنم ؟
   
 

 

 
 

فعالیت جسمانی و کنترل وزن

 

چرا باید من فعالیت جسمانی داشته باشم ؟

چگونه می توان فعالیت جسمانی را جزیی از زندگی کرد؟

من چگونه می توانم برروی برنامه غذایی و فعالیت جسمانی خود بمانم؟

  چرا باید من وزنم را کاهش دهم ؟

من چگونه می توانم وزن خود را کنترل کنم ؟

  من در منزل چگونه می توانم فعالیت داشته باشم ؟

  من چگونه می توانم در محل کار، فعالیت داشته باشم ؟

 من چگونه می توانم در هنگام مسافرت فعالیت داشته باشم ؟


مراقبت کنندگان

 

  از پا افتادگی فرد مراقبت کننده به چه مفهوم است ؟

  من به عنوان یک فرد مراقبت کننده چگونه می توانم با دیگران ارتباط برقرار کنم ؟

 من چگونه می توانم به عنوان یک فرد مراقبت کننده، از خودم مراقبت کنم؟

من چگونه می توانم با بیماران دچار مشکلات قلبی و سکته مغزی ارتباط برقرار کنم ؟

حقوق مراقبین سلامت کدامند ؟

 

  سایر موارد

 

من چگونه می توانم شیوه زندگی سالمتری داشته باشم ؟

من چگونه می توانم استرس را کنترل کنم ؟

چگونه می توانم از فردی که او را دوست دارم، حمایت کنم ؟

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

فعالیت جسمانی و کنترل وزن

 

چرا باید من فعالیت جسمانی داشته باشم ؟

چگونه می توان فعالیت جسمانی را جزیی از زندگی کرد؟

من چگونه می توانم برروی برنامه غذایی و فعالیت جسمانی خود بمانم؟

  چرا باید من وزنم را کاهش دهم ؟

من چگونه می توانم وزن خود را کنترل کنم ؟

  من در منزل چگونه می توانم فعالیت داشته باشم ؟

  من چگونه می توانم در محل کار، فعالیت داشته باشم ؟

 من چگونه می توانم در هنگام مسافرت فعالیت داشته باشم ؟


مراقبت کنندگان

 

  از پا افتادگی فرد مراقبت کننده به چه مفهوم است ؟

  من به عنوان یک فرد مراقبت کننده چگونه می توانم با دیگران ارتباط برقرار کنم ؟

 من چگونه می توانم به عنوان یک فرد مراقبت کننده، از خودم مراقبت کنم؟

من چگونه می توانم با بیماران دچار مشکلات قلبی و سکته مغزی ارتباط برقرار کنم ؟

حقوق مراقبین سلامت کدامند ؟

 

  سایر موارد

 

من چگونه می توانم شیوه زندگی سالمتری داشته باشم ؟

من چگونه می توانم استرس را کنترل کنم ؟

چگونه می توانم از فردی که او را دوست دارم، حمایت کنم ؟

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
لینک های مرتبط

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر