کنگره های بیمارستان

 

به منظور افزایش سطح علمی کادر درمان کشوری -  اعم از پزشکان و پرستاران  - همچنین به جهت به روز نمودن معلومات درمانی این عزیزان و همچنین به منظور تبادل اطلاعات و تحقیقات جدید با کشورهای دیگر همه ساله بخش آموزش بیمارستان قلب جوادالائمه (ع) زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد کنگره های بین المللی  برگزار می نماید .

 

تا کنون 6 کنگره در این بیمارستان برگزار گردیده است که عبارتند از :

     استرس و بیماریهای شغلی

      بازتوانی

     الکتروفیزیولوژی

      اورژانس های قلبی

بیماریهای عروق کرونری

بیماریهای عروق کرونری 92  

    بیماریهای قلب و عروق 93     

   سمینار یکروزه احیاء قلبی ریوی     

  سمینار یکروزه آموزشهای بالینی پرستاری    

سمینار یکروزه احیاء نوزادان     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   
   

 

 

 

 

به منظور افزایش سطح علمی کادر درمان کشوری -  اعم از پزشکان و پرستاران  - همچنین به جهت به روز نمودن معلومات درمانی این عزیزان و همچنین به منظور تبادل اطلاعات و تحقیقات جدید با کشورهای دیگر همه ساله بخش آموزش بیمارستان قلب جوادالائمه (ع) زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد کنگره های بین المللی  برگزار می نماید .

 

تا کنون 6 کنگره در این بیمارستان برگزار گردیده است که عبارتند از :

     استرس و بیماریهای شغلی

      بازتوانی

     الکتروفیزیولوژی

      اورژانس های قلبی

بیماریهای عروق کرونری

بیماریهای عروق کرونری 92  

    بیماریهای قلب و عروق 93     

   سمینار یکروزه احیاء قلبی ریوی     

  سمینار یکروزه آموزشهای بالینی پرستاری    

سمینار یکروزه احیاء نوزادان     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   
   

 

 

 

 
لینک های مرتبط

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

ما را دنبال کنید 

 

             

 

    

    

 

طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر