دپارتمان ها

بیمارستان خیریه قلب و عروق جوادالائمه دارای دپارتمان های گوناگونی می باشد که این دپارتمان ها به شرح زیر می باشد

بخش های بیمارستان

اخبار بیمارستان