واحد کلینیک سلامت 
کارشناس : ثریا تقی پــور
 تلفن داخلی : 251


امروزه با توجه به کوتاه تر شدن زمان بستری در بیمارستان و انجام مراقبت های بهداشتی در حداقل مدت زمان ممکن بیمار بلافاصله بعد از انجام مراقبت یا در کوتاهترین مدت زمان پس از جراحی یا اقدام درمانی و پیگیری با چند نوع دارو و دستور غذایی مرخص گردد و همراه با خانواده اش در حالی وارد خانه می شود که دچار گیجی و سردرگرمی است و پرسشهای زیادی در ذهن او و خانواده اش تکرار می شود.
چطور می توانم سیر بهبودی خودم را تسریع بخشم. 
آموزش سلامت به بیمار یکی از مهمترین ابعاد ارایه خدمات سلامت است و این اقدامات در کلینیک سلامت بیمارستان جوادالائمه انجام می شود.
کلینیک سلامت واقع در طبقه همکف ، کلینیک بیمارستان می باشد .
در این کلینیک خدمات فشارخون ، کنترل قندخون ، مشاوره و کنترل وزن و پیگیری های پس از ترخیص بیماران به صورت رایگان روزانه توسط کارشناس پرستاری انجام می گردد.
اهداف نهائی آموزش سلامت بیماران ، کمک کردن به آنها برای یادگیری چگونگی مراقبت از خود به منظور ارتقای سلامت است و بیماران بتوانند نسبت به مراقبت از سلامت خود مسئولیت پذیر باشند.