سمینار احیاء قلبی - ریوی بزرگسالان
یکشنبه، 15 مرداد 1402

سمینار احیاء قلبی - ریوی بزرگسالان

بیستمین همایش علمی – ادواری بیمارستان قلب و عروق جوادالائمه (ع) با عنوان کنفرانس علمی یکروزه ی احیای قلبی – ریوی بزرگسالان در تاریخ 20 تیر ماه 98 با 9 سخنرانی در حضور 200 شرکت کننده به پایان رسید .

توضیحات

سمینار احیاء قلبی - ریوی بزرگسالان 
تیر 98
 

 

بیستمین همایش علمی – ادواری بیمارستان قلب و عروق جوادالائمه (ع) با عنوان کنفرانس علمی یکروزه ی احیای قلبی – ریوی بزرگسالان در تاریخ 20 تیر ماه 98 با 9 سخنرانی در حضور 200 شرکت کننده به پایان رسید .

 

در این کنفرانس یکروزه سخنرانان به بیان اهمیت نقش احیا و روش های صحیح آن در نجات جان انسان ها در کمترین زمان ممکن پرداختند

از نکات بسیار جالب توجه این کنفرانس همزمانی آن با انتصاب آقای دکتر قاسم سلطانی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد و متخصص مراقبت های ویژه به سمت ریاست بیمارستان جوادالائمه (ع) بود که ایشان ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان ، نکات کلیدی احیای آکادمیک را نیز بیان نمودند .

این کنفرانس یک روزه با سه و نیم امتیاز آموزش مداوم تا ساعت 14 به طول انجامید.

سخنرانان این سمینار عبارت بودند از : دکتر محمدی - دکتر نادمی - 

دکتر بهره مند - دکتر رسولی - دکتر قاسم سلطانی -آقای نماینـده -

دکتر وجدان پرست - دکتر صادقی خبـاز - دکتر ابطحـی