اتاق عمل قلب باز
رییس بخش : دکتـر محمد عباسی تشنیــزی 
سرپرستـار : علـی زنگنـه
خط مستقیـم : 05138820084
داخلـی : 371

با راه اندازي بيمارستان ، اولين عمل جراحي در اين بخش در تاريخ 1379/12/13 توسط پرفسور صادقي و با حضور اساتيد جراحي قلب باز مشهد انجام گرفت.مساحت اين بخش 350 متر مي باشد كه داراي 3 اتاق عمل هر كدام به مساحت 50 متر مربع مي باشد و به وسيله سيستم هواساز ، جريان هواي مثبت را از داخل به خارج هدايت مي كند كه فيلتر هواي هپا آن هر دو ماه يك بار تعويض مي شود.
همه اعمال جراحی قلب بزرگسالان و اطفال ، انجام عمل جراحی ویدئویی (کم تهاجم ) و اعمال جراحی عروق کرونر ، برداشتن ورید صافن از پا به روش ویدئویی (EVH) در این مرکز انجام می گیرد ( اين اعمال جراحي در دو شيفت صبح و عصر انجام مي شود و شيفت شب به صورت آنكالي مي باشد ).
به طور متوسط ماهانه 150 عمل جراحي در اين بخش انجام مي گردد.( روزانه 6 عمل به صورت فعال و به غير از اعمال جراحي اورژانس )
كادر درماني اتاق عمل شامل :
جراح 6 نفر
پرستار 23 نفر شامل بيهوشي ، اسكراب ، پمپ و منشي و 4 نفر كمك پرستار و خدمه.
با نظري به تاريخچه اعمال جراحي قلب مشاهده مي گردد كه با گذشت زمان كيفيت و كميت اين اعمال جراحي رو به بهبودي است به طوري كه مرگ و مير آن كاهش قابل توجهي پيدا كرده است.
در اين مركز اعمال جراحي قلب مادرزادي نوزادان و اطفال نيز توسط يكي از جراحان نامي مشهد صورت مي گيرد.
ميزان موربيديتي و مورتاليتي اعمال جراحي قلب در اين مركز در حد استانداردهاي بهترين مراكز درماني دنياست كه اين مساله بسيار قابل توجه و ارزشمند است.
اين بخش در طبقه اول بيمارستان قرار دارد.
  
 
اتاق عمــل

اتاق عمــل

اتاق عمــل

اتاق عمــل

اتاق عمــل

اتاق عمــل

اتاق عمــل

اتاق عمــل

اتاق عمــل

اتاق عمــل

اتاق عمــل

اتاق عمــل

اتاق عمــل

اتاق عمــل

اتاق عمــل

اتاق عمــل

اتاق عمــل

اتاق عمــل

اتاق عمــل

اتاق عمــل

اتاق عمــل

اتاق عمــل

اتاق عمــل

اتاق عمــل

اتاق عمــل

اتاق عمــل

اتاق عمــل