آموزش و تحقیقات

 

    
مسئول بخش : دکتر محمد محمدی 
سوپروایزر آموزشی : خاطره سادات ابطحی
کارشناس بخش آموزش و تحقیقات: ملیحه زرین کمال
تلفن داخلی 548
تلفن داخلی سوپروایزر آموزشی : 549
تلفن مستقیم : 38830308  -  051

 
    این بخش از دو قسمت آموزش و تحقیقات به مسئولیت دکتر محمد محمدی تشکیل شده است .کتابخانه بیمارستان که زیر مجموعه بخش آموزش می باشد مشتمل بر 2030 کتاب اعم از کتابهای قلب ، الکتروکاردیوگرافی ، پزشکی ، علوم پایه ، پرستاری ، کامپیوتر و دیگر کتابهای علمی و سرگرمی می باشد . همچنین نشریه های روز دنیا در این کتابخانه نگهداری می گردد .
بخش آموزش بیمارستان با بکار گیری از پیشرفته ترین تجهیزات اعم از کلاس آموزش و آمفی تئاتر ، دو دستگاه دیتا پروژکتور و یک عدد برد هوشمند  ، پرده های دیتا ، 8 دستگاه کامپیوتر مجهز در زمینه برگزاری کلاسهای بازآموزی درون بیمارستان  و همچنین برگزاری سمینارهای بین المللی فعال می باشد .
  بخش تحقیقات با حضور یک پزشک عمومی ،  مسئولیت ارائه مقالات و سخنرانی در کنگره ها و سمینارهای بین المللی ایران و جهان را به عهده دارد و در این زمینه  فعالیت چشمگیری داشته است
 
آموزش كاركنان پرستاري در اين مركز مبتني بر نظام اعتبار بخشي و در راستاي برنامه استراتژيك بيمارستان و شرح وظايف بطور مستمر انجام مي پذيرد . دوره هاي آموزشي با تأكيد بر زمينه هاي تخصصي قلب و عروق و مباحث مرتبط با بهبود كيفيت و اعتبار بخشي با همكاري مدرسين مجرب و متخصص برگزار مي گردد.
برنامه ي دوره ها در انتهاي هر سال با توجه به نياز سنجي هاي انجام شده از كليه ي واحدها طراحي مي شود.
اهداف كلي :
1-    گسترش آموزش در زمينه تخصصي بيمارستان
2-    ارتقاء كيفيت فرايندهاي ارائه خدمات آموزشي ، پ‍‍ژوهشي
3-    گسترش فعاليتهاي پژوهشي در زمينه تخصصي بيمارستان
4-    ارتقاء سطح علمي بيمارستان از طريق بهره گيري از علم روز دنيا
 
آموزش به بيمار و همراهي با مشاركت كادرپرستاري در كليه ي بخشهاي بستري و پاراكلينيكي از بدو بستري تا زمان ترخيص وبا در نظر گرفتن روند سير بهبودي انجام مي شود.
شايان ذكر است كه از سال 1392 آموزش كاركنان واحدهاي غيردرماني نيز هماهنگ با گروههاي پرستاري بيمارستان برنامه ريزي و برگزار مي شود.
 
بخش آموزش در برگزاری کلاس های درون بیمارستانی ريال آموزش سلامت همگانی ، آموزش به بیمار و نیز ارائه پمفلت از سایت های معتبر معرفی شده معاونت درمان نیز فعالیت دارد . 
با توجه به داشتن واحد IPD بخش آموزش فعالیت های ارائه شده به بیماران را به زبان های عربی و انگلیسی نیز ترجمه و در اختیار ایشان قرار دارد . 

 

آموزش به بیمار