بهداشت حرفه ای

 

مسئول دفتر بهداشت حرفه ای: فهیمه باغی نسب
کارشناس بهداشت حرفه ای
داخلی : 543

معرفي واحد بهداشت حرفه اي بيمارستان

بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و فن پیشگیری از بیماری های ناشی از کار و ارتقای سطح سلامتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل زیان آور محیط کار. همچنین دانش پیش بینی، تشخیص، ارزیابی و کنترل مخاطرات بهداشتی در محیط کار است.
بهداشت حرفه ای به عنوان یک استراتژی با اهمیت نه تنها سلامتی شاغلین را در نظر می گیرد بلکه تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای در بهره وری و کیفیت محصولات – انگیزش کار – رضایت شغلی و کیفیت کل زندگی افراد جامعه دارد.
بيمارستان به عنوان يك سازمان توليد كننده خدمات با هدف اصلي جلب رضايت مشتري هاي بيروني سازمان، در عين حال تأمين و رضايت مشتري داخلي (پرسنل) را نيز دنبال مي كند.
در روند ارائه خدمات بهداشتي درماني در محيط بيمارستان به دليل نوع اشتغال و مواجهات مختلف محيطي و حرفه اي، افراد در معرض حوادث و بيماري هاي متعدد قرار دارند، در نتيجه بيشتر از ديگران آسيب ديده و يا ممكن است بيمار شوند. از طرف ديگر وضعيت سلامت پرسنل نيز مي تواند بر كميت و كيفيت خدمات آنها نيز تأثير گذارد. افراد دچار اختلال سلامتي نه تنها بازده كمتري دارند بلكه علاوه بر به خطر انداختن خود، ساير همكاران يا افراد جامعه را نيز در معرض خطر قرار مي دهند.
براي پيشگيري از بروز اين گونه مشكلات و حفظ تندرستي شاغلين، بهداشت حرفه ‌اي راهكاري كارآمد است . در اين زمينه همه مسائل بهداشتي، پزشكي و ايمني گروه هاي مختلف شغلي در بيمارستان مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌ گيرد و همواره تلاش بر اين است كه از تاثير سوء تمام عوامل آسيب‌زا، زيست شناختي و ارگونوميك بر فرد جلوگيري شود. در اين زمينه كوشش‌ ها به سوي پيشگيري از بيماري ‌هاي شغلي و حوادث ناشي از كار جهت يافته‌اند زيرا باور بر اين است كه بيشتر بيماري‌هاي شغلي اگر درمان شدني نباشند سخت درمان بوده و تا پايان زندگي گريبانگير فرد خواهد بود، پس بايسته است پيش از آن كه فرد به اين گونه مشكلات دچار شود، اقدام‌ هايي جهت پيشگيري از بروز آنها صورت پذيرد. براين اساس واحد بهداشت حرفه‌ اي بيمارستان با توجه به برنامه ها و فعاليت‌ هاي خود از جمله  شناسايي و ارزيابي عوامل زيان ‌آور محيط كار و انجام معاينات پزشكي و ارائه‌ آموزش‌ هاي لازم و ... در جهت تحقق سلامت حرفه‌اي پرسنل گام بر‌مي دارد

مختصری از فعالیتهای واحد بهداشت حرفه ای : 

تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته
پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان
ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان
شناسایي شغل هاي موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زيان آور محيط كار
بازدید مستمر از بخش ها و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام كليه ايرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی   و ارائه پيشنهادات لازم جهت رفع آنها و انجام پیگیری های مربوطه
شناسایی، پیگیری در خصوص اندازه گیری و کنترل عوامل زیان آور محیط کار شامل:
      - عوامل فیزیکی
      - عوامل شیمیایی
      - عوامل بیولوژیکی
      - عوامل ارگونوميك، رواني – اجتماعي
نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری
ارسال يك نسخه از كليه اقدامات انجام شده و نتيجه اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار به معاونت بهداشتی
تهیه SDS ( برگه اطلاعات ايمني ) مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض
برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب مواد شیمیایی
نظارت بر تهيه و استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان
نظارت بر انجام معاینات پزشکی قبل از استخدام و معاینات دوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل
اعلام موارد مشكوک بيماري های حرفه ای به مدير بيمارستان و مراکز مربوطه
آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماری های شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان
تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای
شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی
اقدام و پیگیری جهت تعیین نوع و نصب تابلوها و علائم ایمنی و هشدار دهنده و پوسترهای اطلاع رسانی و آموزشی بهداشت حرفه ای
برنامه ریزی جهت اجرا و نظارت بر برنامه های بهداشت حرفه ای شامل: بهداشت پرتو های غیر یونیزان از نظر سلامت شاغلین، ارگونومی، روشنایی، صدا، ایمنی شیمیایی و سایر برنامه های مرتبط با بهداشت حرفه ای که از طریق وزارت بهداشت یا دانشگاه ابلاغ می شود

فعالیت دفتر بهداشت حرفه ای 

معاینات ادواری پرسنل
معاينات ادواري پرسنل با هدف شناسايي و پيشگيري از بيماري هاي ناشي از كار و ارتقاء سطح سلامت شغلي از تاريخ 31 فروردین 1393 آغاز شد. اين معاينات شامل : آزمايشات پاراكلينيكي، تست هاي اسپيرومتري ، بينايي سنجي، شنوايي سنجي و معاينات فيزيكي بر اساس مواجهات شغلی مي باشد.
معاینات دوره ای پرسنل با هماهنگي واحد بهداشت حرفه اي بيمارستان و با همكاري مراكز تخصصي طب كار، هر ساله پیگیری و اجرا مي گردد.

پمفلت ارگونومی کار با کامپیوتر