آنژیوگرافی
رئیس بخش :دکتر حسیـن نادمـی
سرپرستار بخش: حمیـد عابــد
تلفن مستقیم: 38838102-051
داخلی:417 - 418 

بخش آنژیو گرافی در تیر ماه 1382آغاز به کار نمود .این بخش به مساحت 980متر مربع ودارای 16اتاق و29تخت می باشد که 18تخت آن فعلا مجهز به مانیتورینگ قلبی می باشد.
دربخش آنژیوگرافی بیماران با تشخیص های ،آنژیوگرافی آنژیوپلاستی،تعبیه پیس ،ابلیشین،تعبیهICD وبیماران کاندید عمل قلب باز بزرگسالان واطفال در بخش آنژیو گرافی بستری می شوند.
جهت بیماران بستری شده در بخش اقداماتی نظیر:اکو-رادیولژی-سونوگرافی-تست ورزش-اکو مری-استرس اکو-اکو فلوشیپ-پزشکی هسته ای-وآزمایشات طبق هماهنگی با بخش مربوطه وطبق درخواست وثبت در سیستم HISانجام می گردد.
در کلیه ساعات شبانه روز اقدامات درمانی ،خدماتی جهت بیماران انجام مــی گرددوروز بعد ،بیمار طبق دستور پــزشک مرخص مــی گرددیاجهت انجام اقدامــات بعدی بستــری می ماند.
از فروردین ماه 1402 تغییراتی در بخش آنژیوگرافی با هماهنگی و پیشنهاد سرکار خانم زرین کمال (مدیر محترم پرستاری ) و همکاری جناب دانشی نیا انجام شده است. این تغییرات اساسی عبارتند از : 
1.    دو استیشن کردن بخش آنژیوگرافی (استیشن پذیرش و استیشن داخل) که باعث کاهش ازدحام همراهی و راهنمایی بهتر بیماران شد.
2.    مجهز کردن استیشن2 پرستاری به تجهیزات کامل پرستاری.
3.    تعویض اتاق Iv line  با اتاق آموزش بیماران.
4.    تعویض تخت های قدیمی بخش با تخت های مجهز به بالابری.
5.    تعویض برانکاردهای جدید با قدیم.
پرسنل بخش آنژیو گرافی شامل 15نفر پرستار 7نفرکمک پرستار 1نفر منشی و2نفر خدمه می باشد
این بخش در طبقه دوم بیمارستان در مجاورت اتاق عمل آنژیوگرافی قراردارد.
 

پمفلت خوشامد گویــی بخش آنژیــوگرافـی 
 

Angiography

Angiography

Angiography

Angiography

Angiography

Angiography

Angiography

Angiography

Angiography

Angiography

Angiography

Angiography

Angiography

Angiography

Angiography

Angiography

Angiography

Angiography

Angiography

Angiography

Angiography