بازتوانی

 

رییس بخش : دکتـر محمد محمـدی 
مسئول فنی بخش : دکتـر محمدصادق حقی
پرستـار مسئول : اعظـم وحیـد شهیدی 
تلفن مستقیـم : 38830305  -  051
تلفـن داخلـی :   513 

تعریف بـازتوانـی : 

 

بازتواني قلب يك برنامه ورزشي نظارت شده با هدف ارتقاء كيفيت زندگي است.رسيدن به يك زندگي با كيفيت،يعني امكان انجام زندگي روزمره در سطح توقع فرد،يا حداقل محدوديت در توانائي روحي و فيزيكي است.
براي درمان اغلب مشكلات بيماران قلبي از دارو استفاده مي شود و معمولاً نيز نتيجه رضايت بخش است ولي مهمترين نقص در بيماران قلبي كه مي تواند باعث كاهش كيفيت زندگي ايشان شود.كاهش توانائي عملكرد جسمي – روحي – اجتماعي است كه براي درمان آن دارو نيز كارساز نيست و حتماً نياز به اجراي مداخلات بازتواني دارد.
اندیکاسیونهای بازتوانی قلبی جهت بیماران دارای سابقه :
بيمار آترواسكلرونيك شريان كرونري
بيماري حاد كرونري
انفاركتوس ميوكارد
جراي باي پس شريان كرونري
PTCA يا بالون آنژيوپلاستي
پيوند قلب
نارسائي پايدار احتقاني قلب
جراحي دريچه قلب
بيماران ديابتيك
بيماران با فشار خون بالا
تمامي افرادي كه پس از سن 40 سالگي مي خواهند ورزش را شروع نمايند.
شركت در يك برنامه توانبخشي قلبي ورزشي اساساً خطر حاصل از يك حمله قلبي را كاهش مي دهد.
در همين راستا بخش بازتواني بيمارستان جوادالائمه ( ع‌) مشهد در سال 1385 به مساحتي حدود 450 مترمربع در طبقه سوم بيمارستان راه اندازي گرديد.
اين مركز جزء اولين مراكز بازتواني محدود ايران و پركارترين آنها در سطح كشور پس از مركز قلب تهران ا ست كه ضمن آموزش حدود 2500 بيمار و خانواده آنهادر طي يك سال ميزبان 900 بيمار در فاز سوم بازتواني قلب مي باشد.
کادر درمانی بخش بازتوانی شامل سرپرست بخش بازتوانی- پزشک مسئول واحد بازتوانی – سرپرستار و دو نفر پرستار- کارشناس روان شناسی- کارشناس تغذیه – منشی و کمک پرستارو خدمه هرکدام یک نفر مي باشد.
 • بازتــوانی
 • بازتــوانی
 • بازتــوانی
 • Rehabilitation

  بازتوانی
 • Rehabilitation

  بازتوانی
 • Rehabilitation

  بازتوانی
 • Rehabilitation

  بازتوانی
 • Rehabilitation

  بازتوانی
 • Rehabilitation

  بازتوانی
 • Rehabilitation

  بازتوانی
 • Rehabilitation

  بازتوانی