بخش پزشکی هسته ای

مسئول فنی بخش : دکتـر سمیه قهرمانی 
  پرستار بخش : سید محسن سیدی
تلفن مستقیم : 38839814  -  051
تلفن داخلی :  152-  38816010

معرفی بخش پزشکی هسته ای 
بخش پزشکی هسته ای بیمارستان جوادالائمه (ع) در آذرماه سال 1389 افتتاح گردید. خدماتی که در این بخش ارائه می شود شامل: اسکن پروفیوژن قلب، تیروئید و ریه  می باشد.
از ابتدای سال 1399 با تغییر کادر تخصصی و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( دکتر رامین صادقی - دکتر وحیدرضا دباغ ) نسبت به بروزرسانی و افزایش کیفیت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی اقدام گردیده است .
تجهیزات تصویر برداری این مرکز مجهز به نرم افزار تخصصی QBS,CEqual(Emory-Cardiac-Toolbox)ECT.QPS.QGS  جهت مطالعات کمی بوده   و ارزیابی فاکتورهای دیا گنوستیک و پروگنوستیک مهمی مثل حجم های انتهای سیستولی و انتهای دیاستولی EF و  Wall Motion و  Wall Thickening را ممکن می نماید .
 
اسکن های قلبی به روش های ذیل در این مرکز قابل انجام است.
1-      Myocardial Perfusion Spect جهت ارزیابی پرفیوژن میوکارد و تشخیص ایسکمی و انفاركتوس ميوكارد
2-      Gated Myocardial Perfusion Spect که علاوه بر پرفیوژن – فانکشن قلبی را هم ارزیابی می نماید.
3-      ارزیابی  Myocardial Viability  
 
 برگه آمادگی بخش پزشکی هسته ای را از اینجــــا مطالعه نمایید . 
پزشکـی هسته ای

پزشکـی هسته ای

پزشکـی هسته ای

پزشکـی هسته ای

پزشکـی هسته ای

پزشکـی هسته ای

پزشکـی هسته ای

پزشکـی هسته ای