مدیر روابط بین الملل بیمارستان : امیر حسین دانشی نیا 

کارشناس واحد IPD: خانـم معبـود باغبانـی - 09151049002

پزشک واحد IPD : دکتــر بیضـایی  

سرپرستار واحد IPD : منیره مهدویان 

 

آدرس بیمارستان  : مشهد - بلوار وکیل آباد - سه راه هنرستان -

بیمارستان تخصصی قلب و عروق جوادالائمه

 
 

E-mail  :  Ipd@jhosp.org   
 Tel-fax :  00985138834717

.