قیمت خدمـات

این مرکز با توجه به امکانات و خدمات ویژه و حرفه ای خود از محدوده ی قیمتی بسیار مناسب نسبت به بیمارستان های خصوصی و نیمه خصوصی در منطقه را دارا می باشد لیست قیمت پکیجهای درمانی را می توانید در لینک پایین مشاهده نمایید . بدیهی است این اعداد نمایانگر حدود قیمت می باشد و بسته به شرایط و پرونده پزشکی بیمار ممکن است کاهش یا افزایش داشته باشد

 

لیست قیمت پکیج های درمـانی بیمارستان قلب و عروق جوادالائمه (ع )