نحوه پذیرش

 
به منظور سرعت و عملکرد پذیرش بیماران، دفتر گردشگری سلامت، کلیه خدمات مربوط به پذیرش را از ابتدای ورود به بیمارستان قلب تا انتهای ترخیص همراه و همگام با بیماران خارجی انجام داده و راهنمایی های لازم را جهت درمان با مشورت پزشک و بیمار ارائه می دهدهمچنین دفتر امور بین الملل در این مرکز قادر می باشد علاوه بر خدمات بستری، راهنمایی های لازم جهت انواع خدمات دیگر کلینیک و پارا کلینیک و مشاوره در زمینه های بیماری های عفونی، بیماری های نورولوژی،بیماری های ریه،بیماری های گوارش و خدمات مربوط بهcheck up را به بیماران خارجی و همراهان آنها با شرایط ویژه در اسرع وقت ارائه دهد.بدیهی است در این مرکز جهت رفاه و آسایش حال بیماران و پیشرفت هرچه سریعتر امور مربوط به آنان مترجم مسلط به زبان انگلیسی و عربی نیز حضور دارند .

 

 فرآیند پذیرش بیماران بین الملل - اتباع خارجی